?>

Lepidlá na lepenie tepelných izolantov.
Stierky a tmely na armovanie výstužnej tkaniny a zhotovenie podhľadovej vrstvy
Minerálne omietky – vrecované, biele
Pastovité omietky
Akrylátové, silikátové, silikónové, karbónové – široký výber odtieňov zo vzorkovníkov dodávateľov.
Mozaikové omietky – omietky z prírodných mramorovch kamienkov na báze akrylátovej disperzie a minerálnych plnív. Určené hlavne k oprave soklových častí budov.