?>

Zabezpečujú stabilitu podkladových vrstiev a eliminujú praskanie fasádnych, ale aj vnútorných omietok. Dodávajú sa v rôznych pevnostiach a gramážach.